วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ในสมัยก่อนการปลุกเสกเครื่องไล่หนูของขลังต่างๆ

ที่อยู่    ถนน รพช. หมู่ 1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครแนวปฏิบัติ    แนวพระอาจารย์มั่น ภาวนา “พุทโร”ที่นี่มีหลายถํ้า มีถํ้าหนึ่งชื่อถํ้าพวง ซึ่งพระอาจารย์มั่นเคยเล่า ให้ฟังว่า เป็นถาที่ศักดิสิทธิ้มากเคยมีพระอรหันต์-ชื่อ พระนรสีห์ มา นิพพานที่นึ่38. วัดปาสุทธาวาสที่อยู่    1 396 บ้านคำสะอาด หมู่ า 0 ตำบลธาตุเชิง-ชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แนวปฏิบัติ    แนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา“พุฑโธ”มีอาคารเป็นตึกปูน 3 ชั้นหลังใหญ่ จุคนได้หลายร้อยคน เย็นสบาย
มีสติ มีรอยยิ้ม มีสมาธิมีปัญญา ไล่หนูไฟฟ้า  มีความสุข มีความสำเร็จ110 วัดตั้งอยู่บนภูทอก ทางขึ้นค่อนข้างขัน สร้างด้วยความอัศจรรย์ และด้วยจิตที่เด็ดเดี่ยวของพระเณร ท่านพระอาจารย์จวนได้ทำทาง ขึ้นเป็นขั้นบันไดและทางเดินด้วยไม้รอบภูจนถึงยอด บริเวณหน้าผา ท่านใชไม้ 2 ลำมัดให้แน่นยื่นออกไป 4 เมตร เอาเชือกบังสุกุลผูกปลาย ไม้ที่ยื่นออกไป ตรึงใส่เสาที่ปักไว้ แล้วไปนั่งที่ปลายไม้นั้น
เมื่อตอกหินเจาะหลุมที่หน้าผา ปรากฏว่า ถ้าให้ฆราวาสไปนั่ง ปลายไม้ครั้งใด ก็ไม่สามารถควบคุมสติสมาธิได้ เพราะมองไปข้างล่าง ก็เกิดความหวั่นไหว จนไม่สามารถตอกหินได้สำเร็จ ผู้สร้างจึงเป็น พระและเณร สิ่งปลูกสร้างนี้มี 7 ขั้น มีกุฏิที่พักเชิงเขาที่ขั้น 2 หรือจะ พักกุฏิว่างรอบเขาก็ได้ (ต้องขออนุญาตก่อน) เหมาะกับผู้ปฏิปัดmlก มาตีพอสมควร มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ เนื่องจากเปลี่ยวและสูงอยู่ บนภูเขา แต่บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ36 วงจรไล่หนู . ว้ดดอยธรรมเจดีย์ที่อยู่    บ้านทาสีนวล หมู่ 3 ตำบลตองโขบอำเภอศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วิปัสสนาจารย์ หลวงปูกงมา จิรปุญโญ แนวปฏิบัติ    แนวพระอาจารย์นั่น ภูริทัตโตภาวนา “พุฑโธ”ปกติจะปฏิบัติที่ศาลาส่วนที่พักมีกุฏิและอาคารตึกสะอาดทันสมัยกมลชนก109 ซอยศรีจันทร์ า 3 ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 400000-43222-042หลวงปูสิงห์ ขันตยาคโมแนวพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภาวนา“พุทโธ”31. วัดถํ้าผบึ่งที่อยู่    ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยวิปัสสนาจารย์ หลวงปูหลุย จันฑสาโรเมื่อไปถึงจะพบศาลาสร้างด้วยไม้ที่โปร่งสะอาดน่านั่งสมาธิ มี กุฏิหลายหลัง มืถํ้าอยู่ไม่สูงจากเชิงเขา มีบันไดขึ้นสะดวก เป็นที่สงบ วิเวกเหมาะแก่การปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ พระในสายพระอาจารย์มั่น มักมาจำพรรษา และปฏิบัติธรรมที่นี่  วิธีกำจัดหนู เพราะเป็นที่สัปปายะ บรรยากาศ เงียบสงบ ห่างจากเมืองมีสติ มีรอยยิ้ม มีสมาริมีปัญญา มีความสุข มีความสำเร็จ106 ที่อยู่    46 หมู่ 10 ตำบลโนนผึ้ง ตำบลวารินชำราบ วังหวัดอุบลราชธานีRวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อชา สุภทุโทแนวปฏิบัติ    เน้นให้มีสติสมาเสมอ แกสมาธิแบบอานาปา    สติ29. ศูนย์ปฏิบติธรรมสวนเวฬุวัน

เครื่องไล่หนู

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น