วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปัญหาด้านการเงินจากรุ่นพ่อแม่มาถึงเด็กยุค Gen Y

ปัญหาด้านการเงินต่างๆ ที่แวะเวียนเข้ามาในชีวิตคุณพ่อ คุณแม่คงต้องใช้'ทักษะ'ซีวิตในการควบคุมสถานการณ์เรืองเงิน'ๆ ทองๆ ให้ผ่านพ้น...อาจพ้นผ่านไปได้หลายต่อหลายครังในช่วงฤดูของชีวิต แต่ คุณเคยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ เหล่านีกับลูกๆ บ้างหรือเปล่า ผู้ปกครองบางท่านอ่านมาถึงบรรทัดนั้รบออกปากเถียงในทันทีทันใด ว่า... ด้ายตาย... เดี๊ยนพูดปากจะฉีกถึงติงหูอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเราไม่ใช่ มหาเศรษฐี ด้นตระกูลไม่ได้ผลิตช้อนทองขาย อย่าได้ใช้เงินอย่างกับ เบี้ยขนาดนั้น เดี๋ยวก็ซื้อมือถือ เอ็มพีร ทีวี วีดีโอเกม และอื่นๆ อีกสารพัด จะรบเร้าอยากได้อยากมี ส่งผลให้คุณแม่หน้าแก่หนังเหี่ยว หัวหมุน หาเงินให้คุณลูกใช้ใม่หวาดไม่ไหว
ปัญหาหนูและแมลงสาบ
เราฃอยํ้าประโยคคำถามช้างด้น ว่าคุณเคยพูดคุยกับลูกเรื่อง เงินๆ ทองๆ บ้างไหม ยอมร้บ่เถอะว่ามีบ้างบางครั้ง ที่จะหลุดปากสาธยาย ที่มาที่ไปของเงินในกระเป๋าจนบานเบอะ และนั่นคือการพรั้าบ่นไมใช่ พูดคุย
ประการสำคัญที,จะทำให้เด็กๆ หันมาใส่ใจด้านเงินภายใน ครอบครัวรวมถึงสภาพคล่องของกระเป๋าตัวเองด้วยเหตุผลแต่โดยดีนั้น คือการที่เขาได้เห็นตัวอย่างการกระทำที่ดีจนชินตาจากคนในครอบครัว ตั้งแต่ยังเล็ก คุณพ่อคุณแม่ต้องอย่าลืมว่าเด็กๆ มีต่อมแอนตี้ (ไล่หนู) ที่ ใหญ่โตมาก พวกเขาจะไม่ทำตาม และเถียงในใจอยู่เสมอถ้าหากเขา ไม่รู้สึกเห็นด้วยในลิ่งที่คุณแม่กำลังพราบ่น บางรายถึงขั้นรุนแรงหน่อยก็ ยืนกรานเถียงฉอดๆ ไม่ละวาง ดังที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งในสภาพสังคม ปัจจุบัน 
การเรียนรู้จะเริ่มต้นได้ดีก็ต่อเมื่อเด็กๆ มีความเชื่อและยอม ที่จะรับฟังด้วยตัวของเขาเอง นั่นอาจเริ่มด้วยกลวิธีในการพูดของ คุณพ่อคุณแม่นั่นเอง โดยเฉพาะการสั่งสอนในเรื่องของเงินๆ ทองๆ ที่ คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญในการพูดคุยด้วยการใช้เหตุผล ไม่ดุ ด่าหรือพราบ่นจนเด็กๆ เกิดอาการเบื่อหน่าย และที่สำคัญที,สุดคือการ กระทำของคุณพ่อคุณแม่เอง จะเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ที่สามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กๆ ได้ ก่อนที่จะให้เขานำไปปฏิบัติ และพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นต่อไป
เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีปัญหาทางด้านการเงินหรือแม้กระทั่งมี รายได้ที่หมุนเวียนเข้ามาภายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ในการ จัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการใช้จ่าย หรือเก็บออม คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกๆ กำจัดหนู ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้โดยการ อธิบายด้วยเหตุผล อาจให้เขาได้รับฟังถึงสถานการณ์ขั้นพื้นฐานที่เกิด ขึ้น หรือสภาพคล่องทางการเงินภายในครอบครัว อธิบายด้วยเหตุผลให้ เขาได้เริ่มเรียนรู้ทำความเข้าใจ หากขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ให้เขา ได้มีส่วนร่วมในการทัม่รู้เริ่องราวที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งที่เด็กๆ สามารถเข้าใจได้ ง่ายและพยายามให้เขาทำความเข้าใจและ!เกยอมรับสภาพความเป็น จริงด้วยเหตุผล สอนให้เรียนรู้ซึ่งความเป็นไปได้ที่สามารถเกิดขึ้นตาม มา ดีกว่าให้ลูกๆ ได้เติบโตขึ้นโดยไม่เคยเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ไม่เคยมีประสบการณ์การยอมรับและแก้ไขปัญหามาก่อนเลย แล้วเขาจะสามารถจัดการกับการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเติบโตขึ้นได้อย่างไร


เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น